• Özmerhan Automotive
GÜNCEL Haber Girişi : 08 Ekim 2021 11:03

DPÖ Müsteşarı Evin Unutmaz, KTMMOB'ni Ziyaret Etti.

Devlet Planlama Örgütü Müsteşarı KTMMOB’ni ziyaret etti.

Cahit Necipoğlu

 

Devlet Planlama Örgütü Müsteşarı Evin Unutmaz beraberindeki heyetle ziyaret ettiği KTMMOB Genel Başkanı Seran Aysal ve Birlik Genel Saymanı Mert Girgen ile fikir alışverişinde bulundu.

 

KTMMOB Genel Başkanı Seran Aysal:

“Mesleki Sınırlar İçinde Bilgi ve Deneyimlerimizi Paylaşmak, Görüşlerimizi Aktarmak Kamusal Fayda Sağlar”

 

Kıbrıs Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği Genel Başkanı Seran Aysal, KTMMOB’nin kamu nitelikli bir meslek örgütü olarak kamu yararına hizmet etmesinin öncelikli görevi olduğunu aktardı. Aysal, “Mesleki sınırlarımız içindeki her konuda bilgi ve deneyimlerimizi paylaşarak, görüşlerimizi aktararak katkı vermeye hazırız” dedi.

“DPÖ ile istişare ve iş birliği yaparak talep edilen katkıyı vermek görevimizdir” ifadelerini kullanan Aysal, birlikte çalışarak, ortak aklı bularak, uzlaşı içerisinde devlet hizmetini geliştirmek istediklerini, bu ülkenin en büyük sıkıntısının her konuda ‘plansızlık ve vizyonsuzluk’ olduğunu “koltuk ve çıkar sağlama” üzerine hükümet edildiği ve devletin her konuda çökertildiğini ifade ederek, toplumu bu düzene ve teslimiyetçi anlayışa alıştırmaya çalışarak büyük kötülük edildiğini aktardı.  Aysal, niyet ve kararlılık olduğu sürece önemli adımlar atabilecek ve gelişim sağlayabilecek kapasitenin olduğunu, siyasetin de buna asla engel olamayacağının altını çizdi.

 

Devlet Planlama Örgütü Müsteşarı Evin Unutmaz:

“DPÖ hizmetlerinin geliştirilmesini sağlamayı amaçlıyoruz”

Devlet Planlama Örgütü Müsteşarı Evin Unutmaz, Örgütün 1976 yılında kurulduğunu, amaçlarının ülkenin doğal, beşerî ve ekonomik türlü kaynak ve olanaklarını tam bir şekilde saptamak olduğunu ifade etti. Bunu yaparken izlenecek ekonomik, sosyal ve kültürel politikaları oluşturmanın önemine değinerek amaçlarının hedefleri belirleyerek Kalkınma Planları ve Programları hazırlayarak yayınlamak olduğunu ifade etti. Kalkınma planlarının kamu kesimi için emredici olurken özel sektör için yol gösterici ve teşvik edici niteliği olduğunu belirtti.

Bunun yanında Teşvik Yasası’na bağlı olarak verdikleri teşvik belgeleri ile de hazırlanan Kalkınma Planları ve Yıllık Programlara uygun çeşitli adımların atılmasının planlanmakta olduğunu ifade etti. Araştırma, geliştirme ve çevre koruma ağırlıklı projelerle istihdam artırıcı ve döviz kazandırıcı faaliyetlere dönük uluslararası rekabet gücü sağlayan yatırımların ve ihracatın teşvik edilerek ekonomiye optimal düzeyde katkı sağlanmasını amaçladıklarını ekledi.

ASBUZU

Yatırıma konu teşvik başvurularına bağlı olarak ilgili Bakanlıklardan görüş alınmak koşuluyla Teşvik Belgesi düzenlediklerin aktardı. Teşviklerin yatırıma konu inşaatları da kapsadığını, bu bağlamda neler yapılabileceğine ilişkin fikir alışverişinde bulunarak DPÖ’nün hizmetlerinin geliştirilmesini sağlamayı amaçladıklarını aktardı.