GÜNCEL Haber Girişi : 11 Eylül 2021 19:50

Dün Asya bebek için yürüyüş yapılarak ve vatandaşı mağdur eden eylemciler arasında çıkan arbede sonrasında polis ile yaşanan sıkıntıyı polis teşkilatı açıklığa getirmiştir

Bugün bazı basın yayın organlarında, SMA TİP-1 hastası Asya POLATLI’nın (Asya Bebek) tedavimasraflarının Devlet tarafından karşılanabilmesi içinsürdürülen kampanya çerçevesinde, dün (10.09.2021 tarihinde) Sağlık Bakanlığı önünde toplanan bir grupeylemciye, eylem sırasında cereyan eden olaylarsırasında, polisin orantısız güç kullanarak şiddetuyguladığı yönündeki asılsız haberlerin Polis Teşkilatınıyıpratmaya yönelik olduğu ve abartılarak maksatlıbirşekilde kaleme alındığı görülmektedir. 

Cahit Necipoğlu

 

Olayla ilgili yaşanan gerçekler aşağıya çıkarılmıştır:

​Citröen ışıklarında toplanarak Sağlık Bakanlığıönüne yaya olarak gelen eylemciler, eylemlerini farklıboyuta taşıyarak Bakanlığa ait araç park yerinin giriş-çıkışını yasal olmayan ve özgürlüğü kısıtlayıcı şekildekapatmış, iş ve evrak takibi için Bakanlığa gelenvatandaşların hukuksuz şekilde ulaşım hakkını ihlalederek ve Bakanlığa ait Resmi Hizmet Araçlarının girişçıkışlarına kasten engel olmuşlardır.   

 

​Polisin eylemcilere karşı, sürekli olarak iyi niyetgösterip, eylemlerinin anayasal bir hak olduğunu, ancakeylemlerinin amacından saptırdıklarını, kamu hizmetialmak için Bakanlığa gelen diğer şahısların kişiselhaklarına engel olmadan eylemlerine devam etmelerigerektiği, ayrıca kamu yolunu kapatarak gerekvatandaşın gerekse insan hayatına müdahalede her saniyenin bile önemli olduğu ambulans gibi araçlarıngeçişine engel olarak yaşam hakkına ve başka insanlarındemokratik ve anayasal haklarına müdahaledebulundukları yönündeki uyarılar eyelemciler tarafıdansuistimal edilmiştir. 

​Polis,​Sağlık Bakanlığına ait park yerinden aracıile çıkmak isteyen bir vatandaşa engel olmaya çalışaneylemci arasında başlayan tartışmada, müdahaledebulunarak ulaşım özgürlüğünü sağlamaya çalışırkenaraca yumruk vurmak suretiyle hasara uğratan ve gelişigüzel bağırıp çağırmak suretiyle de uygunsuz tavır ve harekette bulunan bir erkek şahsı tutuklamış ve polis merkezine sevk etmiştir. Söz konusu şahıs, ifadesinintemin edilmesi ve işlemiş olduğu suçlarla kendisine davatebliğ edilmesinin ardından serbest bırakılmıştır.  

​Bazı basın organlarında iddia edildiği gibieylemcinin polis tarafından darp edilerek hastanelikedildiği, karnına tekme atıldığı, bir başkasının yeredüşürülmek suretiyle başından yaralandığı yönündekiiddialar asılsızdır. Gerçek değildir.  

 

 Bu iki şahıstan biri; park yerinden çıkmak isteyenvatandaşın aracına engel olarak araca yumruk vuruphasara uğratan şahsın yakını olarak, nişanlısınıntutuklanması üzerine fenalık geçirmiş, diğeri ise polisinbaşka bir şahsı gösteri ve yürüyüş hakkının dışındadavranış göstermekten tutuklamak üzere makul güçkullandığı sırada, topluluk arasında dengesini kaybetmişve yere düşmüştür. 

 

​İddia edildiği gibi söz konusu iki vatandaşımızayönelik polisin herhangi bir müdahalesi olmadığı gibi, polis tarafından darp edilerek yerlerde sürüklendiğihaberi de gerçeği yansıtmamaktadır.

 

​Aksine, olay yerine gelmesi sağlanan ambulans ilebu şahıslar sağlık kontrolünden geçirilmek üzerehastaneye sevk edilmişlerdir. Yaşanan olaylar, bazı basınyayın organları ve provakatörler tarafından maksatlıolarak başka boyutlara taşınarak amacından saptırıldığıaşikardır.  

 

​Sağlık Bakanlığı yetkilileri tarafından kendilerinegörüşme zemini yaratılıp randevu verilmesine rağmentaşkınlıklarına devam eden eylemciler, ellerinde bulunanpankartları Sağlık Bakanlığı önündeki anayol içerisinebırakmak suretiyle de kamu yolunun kasıtlı olarak araçtrafiğine kapatarak ulaşım özgürlüğünü engellemişlerdir. 

 

​Polis Teşkilatı, anayasa ve diğer yasalardan almışolduğu yetkiler çerçevesinde halkın huzur ve güvenliğinin temini için insan haklarına saygılı şekildegörevlerini yerine getirmektedir.

 

​Hak arayışları için anayasal haklar çerçevesindegerçekleştiren eylemlerde göstericileri, amaçlarındansapmadan ve diğer vatandaşlarımızın kişisel hak ve özgürlük alanları ihlal edilmeksizin, kişileri mağduretmeden gerçekleştirmeye ve sağduyulu davranmayadavet ederiz.

 

Cem\

​Kamuoyuna saygı ile duyurulur.