• Eziç
  • Gönyeli
  • Sosyal güvenlik
  • oral güvenlik
  • oral güvenlik
  • Girne belediyesi
  • Zorlu dijital
  • Angolem su
  • 3hd
GÜNCEL Haber Girişi : 06 Haziran 2021 14:56

Mühendislik Odaları toplantısında sektör temsilcileri ile LAÜ Akademisyenleri biraraya geldi

Mühendislik Odaları toplantısında sektör temsilcileri ile LAÜ Akademisyenleri biraraya geldi

Mühendislik Odaları toplantısında sektör temsilcileri ile LAÜ Akademisyenleri biraraya geldi

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Mühendislik Fakültesi veMühendislik Odaları çevrimiçi  istişare toplantısı yapıldı. Toplantıda, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr HüseyinAdemgil’in eğitim programlarını tanıtıcı sunumundan sonraoda temsilcileri ve ilgili bölüm başkanlarının görüş veönerileri sunuldu. Toplantıya, İnşaat Mühendisler Odasınıtemsilen Gürkan Yağcıoğlu, Abdullah Ekinci, BilgisayarMühendisler Odasını temsilen Erkan Emirzade, ToganÇakmak ve Elektrik Mühendisler Odasını temsilen de Ali Murat Cellatoğlu ve İbrahim Aysal katıldı.

  Gerçekleşen toplantıda çevrim içi (online) eğitim süreci, uygulama dersleri, staj ve saha çalışmaları, mühendislik programları akreditasyon çalışmaları, sektörün beklentileri, meslek odalarının üniversitelerden beklentisi ve diğer güncel konular görüşüldü.

  Ayrıca, oda temsilcileri güncellenen bir takım standartları veçağa ayak uydurmak adına odaların üniversitelerdenbeklentilerini ilgili bölüm başkanlarına aktardı. “Fakültemizebağlı programlarda yapılan güncellemeler ve içerik çalışmalarıirdelenerek oda temsilcilerinden geri dönüşler alınmıştır” diyen Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Ademgil, öğrencilerin toplumsal bilincini ve mesleki gelişimini artırmak amacıyla müfredatlara serbest seçmeli ders olarak, çevre ve sürdürülebilirlik, liderlik ve yönetim gibi derslerin eklendiği bilgisini verdi. Oda temsilcileri ise, özellikle stajların ISO belgesine sahip iş yerlerinde yapılmasının öneminden bahsederek, mezuniyet sonrası proje yönetimi, ihale teknik şartname hazırlama ve değerlendirme ve özellikle mühendislik alanında ilgili hukuksal mevzuatın bilincinde olmaları gerektiğinin öneminden bahsettiler.