• Eziç
  • Gönyeli
  • Sosyal güvenlik
  • oral güvenlik
  • oral güvenlik
  • Girne belediyesi
  • Zorlu dijital
  • Angolem su
  • 3hd
GÜNCEL Haber Girişi : 07 Haziran 2021 10:54

UBP-HP-YDP Hükümetinden bir beceriksizlik daha

UBP-HP-YDP Hükümetinden bir beceriksizlik daha

UBP-DP-YDP Azınlık Hükümeti sendika ve sivil toplum örgütlerine ödenen üyelik aidatlarından yüzde beş kesinti yapılmasını düzenleyen Kamu Alacaklarının Tahsili Usulü (Değişiklik) Yasa Tasarısını Meclis’e gönderdi. 

​Sendikalar Yasasının 34A maddesi gereği kesilen üye aidatlarının bir kısmına Maliye Bakanlığının ek koyması hem garı yasal hem de etik dışı bir uygulamadır. Sendikalar yanında birçok hayır kurumu ve yardım derneğinin aidat gelirlerine de el konulması gaspcı bir zihniyetin ürünüdür.

​UBP-HP-YDP Hükümeti, kendi beceriksizlikleri, vizyonsuzlukları ve sermaye yanlısı politikaları sonucu ülke ekonomisini   batırdı. Çok kazanan zenginlerden  alması gereken vergileri    almayan hükümet, sendikaların, derneklerin, hayır kurumlarının aidat gelirlerinin %5’ine el koyarak bütçeye ne kadar ek kaynak yaratacak?  Yoksa tek geliri üye aidatları olan sendikaları mali yönden zayıflatıp susturmanın  provası mı yapılıyor?  Çalışanların kazanılmış haklarının budanmasının önünü açmak için Toplu Sözleşme, Grev ve Referandum Yasası’nın değiştirilmesini öneren Maliye Bakanlığının sendika düşmanı  Üst Düzey Bürokratları şimdi de  sendika aidatlarından kesinti yapılmasını öngören yasa değişikliğini önerdi. Partizanca istihdamlarla, yüzlerce müdür müsteşar ataması  ile devlet bütçesine  milyarlarca ek külfet getirilmesine ses çıkarmayan Maliye Bakanlığı Müsteşarları çalışanların kazanılmış haklarının budanmasının , sendikaların güçsüzleştirilmesinin yolunu açacak yasa değişikliklerini önermesi  tam da  UBP-DP-YDP Hükümetinin  yönetim anlayışını  ortaya koymaktadır. 

​Bu anti demokratik, gaspçı yasa tasarısını kabul etmeyeceğimizi, her türlü eylemsel ve hukuksal mücadeleyi sürdüreceğimizi vurgularız.

 

​Güven Bengihan